Kies voor de geesteswetenschapper! Naar een virtuele studiezaal langs de Digital Humanities

TitleKies voor de geesteswetenschapper! Naar een virtuele studiezaal langs de Digital Humanities
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2013
AuthorsLinks, P, Zandhuis, I
Conference NameAnnual conference of the Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland/Royal Society of Dutch Archvists
Date Published10 June 2013
Conference LocationAmsterdam
URLhttp://pt.slideshare.net/kvandagen/kies-voor-de-geesteswetenschapper
Full Text